Alle resultaten voor huisarts
371 resultaten
Sorteer op
 • Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO

  24 januari 2017

  Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is opgesteld op basis van bestaande leidraden, rapporten en handreikingen die in de zorgsector worden toegepast en effectief blijken te zijn. Het geeft het niveau weer, waaraan de zorgsector moet voldoen...

 • 20170117 – NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – griepepidemie 2017

  17 januari 2017 - Bibliotheek

  Er is nog steeds een milde griepepidemie in Nederland. In de tweede week van 2017 rapporteerden de Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 122 mensen met influenza-achtige ziekte (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is voor [...]

 • ‘Bezoeken aan spoedhulp kunnen fors omlaag’

  05 januari 2017

  Van het aantal mensen dat op eigen houtje naar de spoedeisende hulp gaat, heeft zeker de helft gewoon genoeg aan zorg van een huisarts. Dat valt op te maken uit een proef bij ziekenhuizen in Den...

 • Acute Psychiatrie

  13 december 2016

  Acute psychiatrische zorg is ketenzorg. In de acute zorg voor verwarde personen is de crisisdienst de centrale spil. Afhankelijk van o.a. de ernst, bekendheid met GGZ en locatie vindt de eerste opvang nu meestal plaats via/door...

 • ROAZ

  13 december 2016

  Bestuurders van zorgorganisaties uit de regio komen drie keer per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Het ROAZ is een overkoepelend overleg waarin alle activiteiten binnen onze verschillende aandachtsgebieden worden [...]

 • Noordwest Ziekenhuisgroep zet in op versterken locatie Den Helder

  07 december 2016

  Locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep moet een toekomstgerichte voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingericht zorg. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur...

 • MKA Amsterdam over naar triagesysteem NTS

  06 december 2016

  De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) van Ambulance Amsterdam is per 6 december, na enkele maanden van voorbereiding, overgegaan naar het triagesysteem NTS (Nederlandse Triage Standaard). Sinds april 2013 heeft Ambulance Amsterdam op haar Meldkamer [...]

 • SEH-HAP

  05 december 2016

  Voor optimale acute ketenzorg is de samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en SEH afdelingen van ziekenhuizen essentieel. De patiƫnt kan namelijk zelf niet altijd even goed inschatten welke zorg hij nodig heeft, en zal daarom soms de...