Alle resultaten voor RAV
108 resultaten
Sorteer op
 • E-learning Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan bijna klaar!

  24 april 2019

  Het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan (BGSP) voor de provincies Noord-Holland en Flevoland is na bekrachtiging door het ROAZ op 1 oktober 2017 in werking getreden. In november 2017 is het BGSP tijdens een grootschalige terrorisme-oefening in [...]

 • Deltaplan: een toekomstgerichte aanpak van de zorg voor nu en later

  24 april 2019

  De zorg voor patiënten met een acute zorgvraag staat al enige jaren onder druk. Er is sprake van capaciteitsproblematiek met als gevolg ‘stops’ bij de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen (SEH’s) of bij een andere toegang...

 • Zo beleefden ambulancemedewerkers de tramaanslag: ‘Ik dacht: Shit, nu is het echt’

  12 april 2019

  Vele tientallen medewerkers van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht moesten vorige week acuut in actie komen, na de schietpartij in Utrecht. Crisiscoördinator Sander Komijn (58) was ruim tien uur lang non-stop in touw om de hulpverlening...

 • Ontwikkeling en implementatie Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan

  03 april 2019

  Bij rampen en grote ongevallen kunnen veel slachtoffers vallen. Het aanbod van slachtoffers in de eerste 2 uur van een ramp of incident kan de actuele behandelcapaciteit van ziekenhuizen overstijgen. Om de opvang van slachtoffers te organiseren en...

 • Prehospitaal intuberen of niet? En zo ja, hoe?

  28 maart 2019

  Belangrijke discussiepunten tijdens de AZO-scholingsavond ‘De traumatische Luchtweg’ van 10 oktober. Louis van ‘t Hek, kinderintensivist in het Radboudumc, nam de 130 aanwezigen mee in de casussen van twee kinderen. Beide kinderen liepen [...]

 • Aanpak capaciteitsproblematiek acute verloskunde

  28 maart 2019

  Op 5 maart vond de eerste focusgroep Acute Verloskunde van 2019 plaats. Er stonden verschillende onderwerpen op de agenda, waaronder de capaciteitsproblematiek en het beleid omtrent klinische overplaatsingen van vrouwen met een dreigende [...]

 • Kamer dwingt meer grip overheid op acute zorg af

  01 maart 2019

  De overheid moet in kaart brengen over welke capaciteit omliggende ziekenhuizen moeten beschikken als een ziekenhuis van plan is zijn aanbod van acute zorg te veranderen. Dat heeft de Tweede Kamer geëist van het kabinet. Door...

 • Bestuurlijk ROAZ 27 september

  22 februari 2019

  In het (nieuwe) Bestuurlijk ROAZ participeren bestuurders van alle ketenpartners (ZH, RAV, HAP, GGD, GGZ, VLK en VVT) uit de beide ROAZ regio’s. Het doel van het bestuurlijk ROAZ is informeren, monitoren, faciliteren en besluiten op hoofdlijnen. [...]