Alle resultaten voor overdracht
55 resultaten
Sorteer op
 • Noordwest Ziekenhuisgroep zet in op versterken locatie Den Helder

  07 december 2016

  Locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep moet een toekomstgerichte voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingericht zorg. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur...

 • Acute Cardiologie

  05 december 2016

  Een acuut myocardinfarct (AMI) doet zich plotseling voor. Toch is het acute element hierin enigszins misleidend; het hartinfarct zelf is namelijk een fase in het lange sluipende ziekteproces van slagaderziekte. Een AMI heeft twee uitingsvormen: [...]

 • Acute Zorg

  04 december 2016

  Acute zorg is ketenzorg; er zijn (vaak) verschillende zorgorganisaties en professionals betrokken. Om de kwaliteit van acute zorg te waarborgen en verbeteren heeft het ROAZ in 2013 opdracht gegeven tot het formeren van ketenbrede focusgroepen op...

 • Betere geboortezorg als verloskundige en ziekenhuis samenwerken

  13 september 2016

  Twee derde van alle zwangere vrouwen in Nederland wordt vanwege risicofactoren tijdens de zwangerschap doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Zwangere vrouwen ervaren de kwaliteit van de geboortezorg echter hoger als [...]

 • Huidige model psychiatrische en somatische spoedzorg: optimaliseren of integreren?

  23 juni 2016

  Situatie Binnen de huidige organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is de crisisdienst de centrale spil in acute situaties. De eerste medische opvang vindt meestal plaats via de huisarts/enpost (HAP) en soms via spoedeisende hulp (SEH),...

 • Spoedzorg Noord-Holland en Flevoland: veroudering vraagt om vernieuwing?

  17 mei 2016

  Blog op basis van artikel verschenen in Medisch contact, dat Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft geschreven met een aantal professionals in VUmc. (Klik hier voor het artikel) Probleem Zowel zorgverleners als bestuurders van Huisartsenposten [...]

 • Overdrachten in de acute situatie: kwetsbare schakel in de keten?

  15 maart 2016

  De situatie In de acute zorg hebben we te maken met meerdere, opeenvolgende zorgverleners. De overdracht van de ene zorgverlener naar de andere is een kwetsbaar moment als het gaat om patiëntveiligheid en continuïteit van zorg....