1

Annika Janse

Annika werkt als adviseur acute zorg bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Haar aandachtsgebieden zijn de acute ouderenzorg, de aansluiting van de VVT sector bij het ROAZ Noord-Holland/Flevoland en de doorstroom in de keten. Daarnaast is zij betrokken bij de organisatie en voorbereiding van de bestuurlijke ROAZ overleggen en de uitwerking van opdrachten die daaruit voort komen.

Aan de Universiteit Maastricht heeft Annika Gezondheidswetenschappen gestudeerd en daarna is zij vanaf 2006 in verschillende functies werkzaam geweest binnen de zorgsector. Onder andere als adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau RIGO, waar zij werkte aan projecten op het gebied van kleinschalige woonvormen, langer zelfstandig thuis wonen en woonservicegebieden. Aansluitend heeft Annika ruim zeven jaar bij de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan gewerkt in verschillende functies. De eerste jaren als beleidsadviseur heeft zij o.a. de transitie naar zelfsturende wijkteams beleids- en procesmatig begeleid. Daarna als Gebiedsmanager Thuiszorg, waarin zij leiding heeft gegeven aan een ruim aantal wijkteams en gespecialiseerde verpleegkundige teams. De laatste 2,5 jaar als manager in het domein Jeugd & Specialistische zorg, waar zij teams van gespecialiseerde kinderverpleegkundigen aanstuurde. Daarnaast is Annika sinds 2017 ambassadeur voor een rookvrije generatie en rookvrije zorginstellingen.

 

Gegevens

Ga terug naar het overzicht