Inge Verbeek- van Noord

Inge heeft Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam gestudeerd en is na de tweejarige Research Master Public Health Research een promotieonderzoek begonnen naar de zachte kant van patiëntveiligheid; veiligheidscultuur, leren van fouten en niet-technische vaardigheden binnen Spoedeisende Hulp teams. In 2015 heeft zij de onderzoeksgroep Safety 4 Patiënts verlaten en is zij als projectmanager bij een GGZ instelling gaan werken. De werkzaamheden bestonden, onder andere, uit het begeleiden van teams om procesverbeteringen door te voeren en de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. De afgelopen 3 jaar heeft zij als kwartiermaker bij 113 gewerkt voor  SUPRANET GGZ en de Landelijke Agenda Suicidepreventie, waar zij zich richtte op het opzetten van kwaliteitsverbeteringstrajecten binnen deelnemende instellingen door het hele land en het agenderen van het thema binnen instellingen.  

 

Inge werkt als Adviseur Acute Zorg bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Haar aandachtsgebieden zijn o.a. de doorontwikkeling van het capaciteitsinzichtsmodel, het registreren van doorlooptijden, het mee helpen bewaken van de zorgcontinuïteit.

 

Gegevens

Ga terug naar het overzicht