Leo Notenboom

Als adviseur van het Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft Leo als aandachtgebied crisisbeheersing binnen de regio Noordwest. Kerntaken hierbij zijn het ontwikkelen van beleid, het zorgdragen voor kennisdeling en fungeren als vraagbaak, procesafwikkeling rondom aanvragen en verantwoording van de OTO-stimuleringsgelden en het organiseren van activiteiten ten einde de voorbereiding op rampen en crisis aantoonbaar te verbeteren. Op landelijk niveau neemt Leo deel aan initiatieven ten einde de OTO-stimuleringsgelden doelmatiger in te zetten en stemt hij bij wijzigingen in beleidsregels af met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Gegevens

Ga terug naar het overzicht