Louis Vos

Louis werkt sinds 2020 als adviseur crisisbeheersing en OTO (Opleiden Trainen Oefenen) bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Als adviseurs crisisbeheersing faciliteren en ondersteunen we de regionale ketenpartners in hun voorbereiding op rampen en crisis. We organiseren activiteiten waarin we gezamenlijk kennis en ervaringen delen, beleid bespreken, evalueren en door-ontwikkelen. Samen met onze ketenpartners monitoren we trends en ontwikkelingen en spelen hier, indien dat relevant is, op in.
We zien ook toe op maatschappelijk verantwoorde aanvragen en doelmatige inzet van de OTO-stimuleringsgelden die ons door het ministerie van VWS ter beschikking worden gesteld.

Louis heeft een achtergrond in de acute zorg. Na de opleiding tot Verpleegkundige en het afronden van de Coronary Care opleiding en de Intensive Care opleiding in het OLVG is Louis overgestapt naar het Flevoziekenhuis in Almere. Na de studie “Management in de zorg” aan de Hogeschool InHolland heeft hij, als hoofd van de Intensive Care, o.a. vormgegeven aan de realisatie van de Intensive Care nieuwbouw en de realisatie van de Intensive Care nazorgpoli. De afgelopen 5 jaar is Louis als bedrijfsleider Spoedeisende Hulp en Crisiscoördinator werkzaam geweest.

Gegevens

Ga terug naar het overzicht