Annelies Toor 12

Martijn Rhebergen

Als adviseur met een achtergrond in wetenschap is Martijn zijn passie het evidence-based analyseren en oplossen van complexe vraagstukken in de acute zorg samen met de betrokken partners in de keten.

Aandachtsgebieden zijn het bestuurlijke ROAZ en de focusgroepen acute psychiatrie, verloskunde en neurologie. Hiernaast is Martijn portefeuillehouder voor o.a. het jaarlijkse project Patiëntenstromen, de capaciteitsproblematiek/stops in de regio, het online Acuut Zorgportaal en het recente ZONmw SBAR-project.

Martijn studeerde bewegingswetenschappen aan de VU en promoveerde in 2012 aan de UvA met het proefschrift ‘From question to answer. Information for workers on occupational safety and health’.

Gegevens

  • Functie: Adviseur
  • Afdeling: Acute Zorg
  • Telefoon: 0204442093
Ga terug naar het overzicht