Steffie van Schoten 2

Steffie van Schoten

Steffie werkt als adviseur acute zorg bij het Netwerk Acute Zorg Noordwest. Zij houdt zich bezig met de implementatie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen in de regio Noordwest. Daarnaast zal zij o.a. betrokken zijn bij de focusgroep SEH-HAP en de voorbereiding van het ROAZ.

Steffie heeft Sociologie en Sociale Psychologie gestudeerd. Daarna heeft zij als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg promotieonderzoek gedaan naar de werking van kwaliteitssystemen in Nederlandse ziekenhuizen. Daarnaast was zij betrokken bij verschillende Nederlandse en Europese onderzoeken op het gebied van kwaliteit en veiligheid binnen de medisch specialistische zorg. Na haar promotie heeft Steffie gewerkt als beleidsadviseur kwaliteit bij de Federatie Medisch Specialisten waar zij zich bezig hield met de ontwikkeling van beleid op gebied van indicatoren, kwaliteitsvisitatie en het verminderen van registratielast binnen de zorg.

Gegevens

Ga terug naar het overzicht