Tom Fresen

Tom Fresen

Tom werkt als adviseur acute zorg bij Netwerk Acute Zorg Noordwest. Zijn aandachtsgebieden zijn de focusgroepen acute psychiatrie, acute neurologie en acute cardiologie. Daarnaast is hij o.a. betrokken bij de voorbereiding van het ROAZ, het project zuinig met spoed en het deltaplan acute zorg.

Tom studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, met als afstudeerrichting gezondheidskunde. Hij heeft verder veel ervaring in de zorg, als stafmedewerker bij de GGD Eemland, beleidsmedewerker bij de landelijke huisartsen vereniging en als directeur/bestuurder van de gezondheidscentra in Diemen.

Gegevens

Ga terug naar het overzicht