Visie

Wij willen dat de patiënt  altijd accuraat en zorgvuldig  geholpen wordt. Door met de partners uit onze regio samen te werken en naar hun wensen om de zorg te verbeteren te luisteren.Wij stimuleren de verbinding  met elkaar om professionele zorg leveren aan de patiënt.

Dat bereiken we bereiken we doordat wij  een bijdrage leveren aan het vernieuwen in de acute zorg,trauma zorg .en We willen dat onze  ketelpartners altijd  met vernieuwende professionele voorbereidt is op rampen  en terreuraanslagen.Wij  communiceren open over aandachtspunten die de zorg nog beter maken.  Ons kenniscentrum  vervult daarin een belangrijke rol.

Onze zorgpartners  uit onze regio Het Netwerk Acute Zorg Noordwest  weten ons steeds beter en meer te vinden voor advies en support en kennisvragen over de acute zorg, trauma, opgeschaalde zorg. We willen daarmee actuele problemen op het gebied van acute en trauma zorg efficiënt en professioneel mogelijk worden opgelost,zoals bijvoorbeeld de capaciteit problematiek in de spoedzorg, de groeiende zorg vraag van kwetsbare ouderen en de voorbereiding op rampen en crises.Daarbij staat bij ons voorop dat de patient ten alle tijde hier voordeel aan heeft.Want zorg deel je.kernwaarden vernieuwend open verbinding relativerend proffsioneel