Wat doen we

Netwerk Acute Zorg Noordwest houdt een nauwe samenwerking in stand met een concrete agenda voor de toekomst. Wij staan voor een betere bereikbaarheid, beschikbaarheid, continuïteit, doelmatigheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio Noordwest.

Om onze ambitie te bereiken werken wij binnen een zestal aandachtsgebieden:

  • Regionaal overleg acute zorg (ROAZ)
  • Acute zorg
  • Traumazorg
  • Crisisbeheersing
  • Mobiel Medisch Team (MMT)
  • Antibioticaresistentie

Aandachtsgebieden