De Amsterdam Wrist Rules. Een klinische beslisregel voor polstrauma op de SEH.

18 mei 2016

Walenkamp MM, Bentohami A, Slaar A, Beerekamp MS, Maas M, Jager LC, Sosef NL, van Velde R, Ultee JM, Steyerberg EW, Goslings JC, Schep NW.

Doel

Over het algemeen wordt bij alle patiënten met polstrauma die de Spoedeisende Hulp (SEH) bezoeken routinematig een röntgenfoto aangevraagd. Doel van dit onderzoek was het ontwikkelen en extern valideren van een klinische beslisregel die aangeeft wanneer bij deze patiënten een röntgenfoto geïndiceerd is.

Methode

Dit prospectieve onderzoek in meerdere centra bestond uit 3 onderdelen: (a) de ontwikkeling van een klinisch beslismodel voor het herkennen van polsfracturen; (b) externe validatie van dit model; (c) het definiëren van een klinische beslisregel. De studie werd uitgevoerd op 5 SEH’s in Nederland. Wij includeerden alle volwassen patiënten met polstrauma.

Resultaten

In totaal analyseerden wij 882 patiënten; 487 in het ontwikkelingscohort en 395 in het validatiecohort. Het beslismodel voor de kans op een polsfractuur dat wij afleidden in het ontwikkelingscohort bevatte 8 variabelen: leeftijd, geslacht, zwelling van de pols, zwelling van de tabatière anatomique, standsafwijking, drukpijn van de distale radius, pijn bij radiale deviatie en asdrukpijn van de eerste straal. Bij externe validatie had dit beslismodel een ‘area under the curve’ (AUC) van 0,81 (95%-BI: 0,77-0,85). De Amsterdam Wrist Rules (AWR) hadden in het externe validatiecohort een sensitiviteit van 98% (95%-BI: 95-99), een specificiteit van 21% (95%-BI: 15-28) en een negatief voorspellende waarde van 90% (95%-BI: 81-99).

Conclusie

De AWR zijn handige klinische beslisregels voor het uitsluiten van een polsfractuur, die SEH-artsen kunnen gebruiken om de noodzaak van een röntgenfoto te bepalen.

Klik hier voor het volledige artikel