“Zuinig met Spoed”

De drukte en capaciteitsproblematiek in de spoedzorg is de laatste jaren sterk toegenomen, dat wordt gevoeld door zowel patiënten als zorgverleners (huisartsenposten, spoedeisende hulpen of ambulancediensten). Er zijn hiervoor verschillende oorzaken aan te wijzen, maar de schaarste op de arbeidsmarkt en toename van de zorgconsumptie door de vergrijzende bevolking spelen hierbij een belangrijke rol.

Dit levert steeds meer piekmomenten op voor spoedzorgorganisaties, waarbij de instroom van patiënten groter is dan de doorstroom en uitstroom, en een lokale ‘filevorming’ (crowding) in de patiëntenstromen ontstaat. Een onwenselijke en onveilige situatie die aandacht en oplossing behoeft. Om crowding structureel te reduceren is er niet één afgebakende interventie voorhanden, er zullen binnen de gehele acute zorgketen (instroom, doorstroom, uitstroom) op verschillende niveaus (lokaal/regionaal/landelijk) interventies en innovaties nodig zijn. Tijdens deze bijeenkomst willen wij ons specifiek richten op het beperken van de (onnodige) instroom, waarmee de spoedzorg mogelijk kan worden ‘ontlast’.

Datum: Vrijdag 15 juni 14.00-18.00 uur (aansluitend netwerkborrel).

Locatie: Restaurant/zalencentrum De Veranda, te Amsterdam (Amstelveenseweg 764).

Voor wie: Bestuurders, managers, professionals en communicatieadviseurs.

Aantal: Max. 100 (de themabijeenkomst is gratis).

Dagvoorzitter: Marieke van Twillert, journalist Medisch Contact

 

Het maximum aantal inschrijvingen voor deze bijeenkomst is inmiddels bereikt. Om u aan te melden voor de reservelijst kunt u een mail sturen naar m.rhebergen@vumc.nl